Välkommen till familjedaghemmet

   


 


 

Montessoriförskola

Jag kompletterar min verksamhet med att erbjuda deltidsförskola. Det är på Montessoriförskolan "Svalan" som är belägen vid Vasaskolan i Djursholm.

Barnen går där kl. 13 - 16 varje dag och får då en fin pedagogik genom "lärande genom leken" som Maria Montessorimetodiken bygger på.

Barnens föräldrar och jag tycker att denna kombination med familjedaghem och deltidsförskola är perfekt och en väldigt uppskattad kombination som är unik och få faktiskt känner till.

<<< tillbaks 

 

 

Bilder - privat för föräldrar (inloggning)